HISTORIE

První osídlení oblasti Maroka proběhlo už v neolitických časem kolem 8. tisíciletí př. n. l. Tehdy zde žili především lovci a sběrači. Kolem 2. tisíciletí př. n. l. přišly první berberské kmeny a s nimi také domestikovaná zvířata a zemědělství. Genetické dědictví dnešních obyvatel Maroka ukázalo, že se jedná o potomky především Arabů, Berberů, Féničanů, Židů a subsaharských Afričanů. Féničtí obchodníci se v oblasti objevili kolem 12. století př. n. l. Také starověké Kartágo navázalo obchodní styky s berberskými kmeny.

V roce 42 n. l. byla na území dnešního Maroka zřízena římská provincie. V 5. století ale země padla do rukou Vandalů a Vizigótů, kteří zcela rozložili Římskou říši. Do špatně přístupné oblasti dnešního Maroka se ale nedostali, a to tak zůstalo v rukou Berberů. Ve 2. století se objevilo křesťanství a rychle se rozšířilo mezi berberskými farmáři a otroky.

Islám začal pronikat do země v 8. století kdy dobyli oblast Arabové. Většina Berberů konvertovala. Arabové viděli v Berberech nevzdělané barbary, Berbeři zase v Arabech zbytečně brutální výběrčí daní. Brzy si Islám přetvořili k obrazu svému. Oblast se brzy odtrhla od zbytku Arabského světa kontrolovaného ze vzdáleného Bagdádu. Maroko začalo stát pevně na vlastních nohou. Berberské dynastie Almoravidů, Almohadů a Marinidů daly v 11. a 12. století původnímu obyvatelstvu pocit celistvosti, identity a politické samostatnosti. Sídlily většinou ve městech Fés, Marrákeš, Rabat a Meknés. V roce 1559 se oblast dostala opět do područí Arabů.

Už od 15. století se Maroko dostalo do hledáčku koloniálních mocností. Ty si ukusovaly především pobřežní oblasti a nijak citelně nezasahovaly do vnitrozemí. Francie projevila o Maroko zájem už kolem roku 1830. V roce 1904 uznala Británie oblast jako francouzskou sféru vlivu, což popudilo Německo. Po několika politických krizích se díky "Féské dohodě" z roku 1912 stalo Maroko francouzským protektorátem se Španělskem jako ochranitelským státem.

V roce 1956 vyjednal sultán Mohammed V nezávislost Maroka a vznik konstituční monarchie s demokratickou formou vlády. O rok později se stal prvním králem Maroka. V roce 1961 se stal králem Hassan II., nejstarší syn Mohammeda V. Vládl tvrdou rukou, ale pod jeho vládou země sílila, zejména v 90. letech po důležitých politických reformách. Když v roce 1999 zemřel, nastoupil na jeho místo liberálnější korunní princ Mohammed VI. Přijal další reformy pro modernizaciMaroka, propustil tisíce politických vězňů. Dnes je Maroko relativně svobodnou islámskou africkou zemí

ruina

ZPĚT